Caravanstalling Mulder
Welkom
Informatie
Foto's
Route
Openingstijden
Tarieven
Voorwaarden
Contact
Nieuwbouw
Nog vragen?
Agenda
Onderhoud
Stallinghouder:Stallinggebruiker:
Caravanstalling Mulder BVNaam:
Verbindingsweg 9Adres:
2914 LH Nieuwerkerk a/d IJsselPostcode:
Tel. nr. 06 220 596 12Woonplaats:
KvK:24429699Telefoonnr:
Overeenkomstnr:
E-mail:
Wachtwoord voor afspraken:
Zijn overeen gekomen:
1. De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling voor een .....................................
Het kenteken is ..................
De totale lengte is ............. meter.
De breedte is ..................... meter.
2. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van (datum) ................... tot en met de laatste dag van deze maand, aangevuld met 11 hele kalendermaanden.
3. Alle te betalen bedragen en tarieven zijn vermeld in een bijlage die kan worden herzien zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
4. De bij deze overeenkomst gevoegde algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing.
5. De ondertekende overeenkomst is 14 dagen na ondertekening bindend. Bij ontbinding binnen deze periode worden alleen de gebruikte stallingsdagen en de afleveringskosten in rekening gebracht.
Aldus overeengekomen te Nieuwerkerk aan den IJssel,
Datum: .............................
Naam en handtekening stallinghouder: .............................
.............................
Naam en handtekening stallinggebruiker: .............................
.............................
Print vriendelijke versie

Caravanstalling Mulder BV, Verbindingsweg 9, Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas ( Zuid Holland ), 06-22059612, KvK:24429699