Caravanstalling Mulder
Welkom
Informatie
Foto's
Route
Openingstijden
Tarieven
Voorwaarden
Contact
Nieuwbouw
Nog vragen?
Agenda
Onderhoud

De nieuwbouwplannen.

Zoals u wellicht weet hebben wij al langer uitbreidingsplannen. Dat betekent dat we ook in de toekomst een plaats hebben voor uw caravan, vouwwagen of aanhangwagen. Er komen ook extra camper- en boottrailer plaatsen bij.

Volgens de plannen gaan we de huidige stalling ombouwen naar een bedrijfsruimte. Het glas in het dak en de gevels zal worden vervangen voor metaal / kunststof en zonnepanelen. Ook wordt er aan de kant die zichtbaar is van de openbare weg een strook van de huidige stalling helemaal gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte wordt een groenstrook aangeplant. Uiteraard zorgen we ook in de nieuwe bedrijfshal voor een goede ventilatie. Het erf waar de caravans gehaald en gebracht worden, wordt 40 meter verplaatst en wordt ook veel ruimer.

Vanwege de plannen hebben we inmiddels een perceel land naast onze huidige stalling gekocht. Het is de bedoeling dat de kas die nu nog op dit perceel staat wordt gesloopt, en wordt vervangen voor een geschikte bedrijfsruimte. Door middel van deze nieuwbouw komt er per saldo meer ruimte beschikbaar.

Bouwverkeer krijgt een eigen inrit, zodat u daar geen overlast door ondervindt.

Het college van B en W van de gemeente Zuidplas heeft besloten om, na overleg met de provincie, akkoord te gaan met onze plannen. De benodigde procedures om uiteindelijk te mogen beginnen met de nieuw- en verbouw zijn inmiddels in gang gezet. Al in 2009 is er een wijzigingsbevoegdheid voor dit gebied tot bedrijfsterrein met bestemming caravanstalling goedgekeurd. Nu maakt de gemeente van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik. Daar zijn we blij mee.

Als de planvorming en vergunningverlening uitloopt, loopt uiteraard ook de nieuwbouw vertraging op. De gemeente heeft sowieso op papier toegezegd dat we op de huidige manier door mogen blijven gaan met de huidige stalling totdat de verbouwing klaar is. Als er bezwaren tegen de vergunning worden ingediend heeft dit dus geen gevolgen voor u.

Caravanstalling Mulder BV, Verbindingsweg 9, Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas ( Zuid Holland ), 06-22059612, KvK:24429699